Oficer Finance ne Krociera

Kodi i Njoftimit: #4643      Data e Njoftimit: 01.07.2022

TSTS GROUP shpk   (#CTZ266)

  d.docaj@tstsgroup.com

Like our Facebook Page

y është një pozicion strategjik që kërkon aftësi të forta analitike dhe menaxheriale.


Zyrtari Financiar është përgjegjës për të gjitha operacionet financiare në bord, me raportim të drejtpërdrejtë hierarkik te Menaxheri i Përgjithshëm.
Zyrtari Financiar siguron menaxhimin korrekt të proceseve dhe analizave financiare në bord.


Kerkohet:
• Një eksperiencë minimale 4-vjeçare në pozicionin me linja të ndryshme hotelerie luksoze ose mjete lundrimi luksoze.


• Përvoja e mëparshme në Start Up/Pre-opening është avantazh.


• Të zotërojë gjuhën angleze. Çdo gjuhë shtesë, veçanërisht gjuhë evropiane konsiderohet si avantazh
Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për "Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.
Water.al
përdorim coockies për t'ju dhënë një shërbim sa më të mirë. klikoni për informacion të detajuar